Torsbytalks

# 3 Torsby talks Gäst Anna Sahlström

July 23, 2020

Anna Sahlström driver framgångsrikt Sahlströmsgården - hotell, restaurang, konferens och konstnärsgård. 

Sahlströmsgården är en gammal släktgård belägen i Utterbyn, som funnits i släkten Sahlströms ägo sedan 1803. På den tiden gick gården under benämningen Däropp. Riksdagsman Per Sahlström,född på gården 1834, lät bygga om mangårdsbyggnaden och uppförde många av uthusen vi ser idag. Här bodde och verkade han sedan fram till sin död 1917. Per Sahlström var under sin levnad en stor profil i bygden som vid sidan av arbetet i riksdagen även var storbonde, sågverksägare och skogsmagnat. Han kallades allmänt för ”Fryksdalskungen” Efter Per Sahlströms död tog barnen över gården. De konstnärliga syskonen Bror, Anna och Ida förvandlade gården allt mer till en kulturell samlingsplats.

Sahlströmsgården har under åren rustats och byggts ut. Mangårdsbyggnaden har iordningställts som ett museum över storhetstiden i början av seklet 1900, då många av tidens stora konstnärer gästade gården. 1994 började renoveringen av ladugården som förvandlades till restaurang, butik och konferenslokaler. 2010 blev drömmen om ett hotell verklighet.

Play this podcast on Podbean App